Home | Novidades Revistas Nossos Livros  Links Amigos

Revista Internacional d'Humanitats


Ano XVIII - N. 33 – jan-abr 2015                                              ISSN  1516-5485

Dossier: Nous apropaments a l'estudi de la literatura catalana
Coord. Enric Mallorquí-Ruscalleda (California State University-Fullerton).
Editors ad hoc: Antonio Cortijo-Ocaña (Univ. of California, Santa Barbara),
Vicent J. Escartí (Univ. de València) i Vicent Martines (ISIC-Ivitra, Universitat d'Alacant)

 

indicadores

Conselho Editorial

SUMARI/SUMÁRIO


Nota editorial - Estudis sobre llengua, literatura i cultura de la Corona d'Aragó
Enric Mallorquí-Ruscalleda

Una aproximació a la figura i obres de Josep Bodria i Roig, renaixencista valencià
Albert Perpinyà i Puig

Dos plecs solts poètica de la guerra dels segadors
Àngels Sendra Morant

Llibre de memòries de la ciutat de València. Tres segles i mig d'història i de llengua valencianes
Josep Ribera Ribera

L'etnopoètica en la Renaixença valenciana: contextualització i vinculació amb la Corona d'Aragó
Vicent Vidal

La Família Torromé: introducció a l'estudi d'una família de dramaturgs del tombant del segle XIX
Jacop Mompó Navarro

Aplicacions de l'estilística pragmàtica al corpus poètic de Vicent Andrés Estellés: revisió i estudi de cas
Aina Monferrer

L'ullal de Martí Domínguez: un inventari d'elements del patrimoni etnològic de la societat rural valenciana de la primera meitat del segle XX
Lluís Escartí Carrasco

El Baró de Maldà: entre la memorialística i el periodisme
Carlos Martínez Mayo

 

        logo   
Univ. Autònoma de Barcelona – Dep. de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

      Cemoroc
Centro de Estudos Medievais -
Oriente & Ocidente EDF/FEUSP

 

  logo

        logo     

 

  logo

São Paulo / Barcelona