Presentació - L'Institut del
 Brasil de
  Filosofia i Ciencia
 "Raimundo Lúlio"

 

Esteve Jaulent

 

            Un grup de professors i investigadors fundà l’any 1998 l’Instituto Brasileiro de Filosofia e  Ciência "Raimundo Lúlio" (Ramon Llull) amb la finalitat de fomentar l’intercanvi cultural entre Catalunya i el Brasil, mitjançant la divulgació de la filosofia realista del pensador més important que els pobles catalans han donat al mon: Ramon Llull.

            Actualment, integren l’Institut personalitats acadèmiques de diversos països, radicats a Alemanya, Argentina, Bèlgica, Brasil, Colòmbia, Itàlia i Espanya que s’interessen directament pel pensament de Llull o per les corrents filosòfiques relacionades amb el sistema lul·lià.

            L'instrument bàsic per portar a terme l'objectiu de l’Institut és el Web Studies on Ramon Llull que l’Institut manté a Internet i que dona suport per a la recerca lul·liana. L'adreça és www.ramonllull.net Entre els altres serveis que l’Institut ofereix es destaca el bescanvi entre estudiants i professors del Brasil i de Catalunya que vulguin fer estudis de mestre o de doctorat, l'edició de llibres, revistes i pel·lícules. S'està preparant cursets sobre Lul·lisme i Filosofia de la Realitat.

Pç.  da Sé, nº 21 CEP 01001-001  São Paulo - SP  - Brasil

lulio@pobox.com
http://www.tande.com/InstBrasFiloRLulio